18+ BeGambleAware

Privaatsuspoliitika

Jõustunud: 27. aprill 2021

01. Sissejuhatus

Teretulemast Casino10-sse!

Casino10 (“meie”) haldab lehte https:// kasiinoeesti10.com (edaspidi “Teenus”).

Meie Privaatsuspoliitika puudutab teie külastust lehele https:// kasiinoeesti10.com ja selgitab, kuidas me kogume, kaitseme ja avalikustame infot, mis tekib, kui kasutate meie Teenust.

Kasutame Teie andmeid, et Teenust pakkuda ja parandada. Teenust kasutades nõustute Te selle poliitikaga kooskõlas toimuva teabe kogumise ja kasutamisega. Kuni pole käesolevas Privaatsuspoliitikas teisiti defineeritud, kannavad Privaatsuspoliitikas kasutatud mõisted samu tähendusi, mis Kasutajatingimustes.

Meie Kasutajatingimused (“Tingimused”) puudutavad meie Teenuse kõiksugust kasutamist ning koosmõjus Privaatsuspoliitikaga moodustavad Teie kokkuleppe meiega (“kokkulepe).

02. Mõisted

TEENUS tähendab veebilehte https:// kasiinoeesti10.com, mida haldab Casino10.

ISIKuANDMED tähendab elusolevat indiviidi, keda on võimalik nende andmete järgi tuvastada (või muu teabe järgi, mis on meie valduses või võib tõenäoliselt meie valdusesse sattuda).

KASUTUSANDMED on teave, mis kogutakse või genereeritakse automaatselt Teenust või selle taristut kasutades (näiteks lehe külastuse ajaline pikkus).

KÜPSISED on Teie seadmes (arvutis või mobiilseadmes) hoiustatavad väikesed failid.

ANDMEKOGUJA tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes (kas üksinda või koostöös teiste isikutega) määrab isikuandmete töötlemise eesmärgi ja viisi. Selle Privaatsuspoliitika mõttes oleme meie Teie andmete Andmekoguja.

ANDMETÖÖTLEJAD (VÕI TEENUSEPAKKUJAD) tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes Andmekoguja eest andmeid töötleb. Võime Teie andmete efektiivsemaks töötlemiseks kasutada mitmeid Teenusepakkujaid.

ANDMESUBJEKT on füüsiline isik, kes on Isikuandmete subjekt.

KASUTAJA on meie Teenust kasutav indiviid. Kasutaja vastab Andmesubjektile, kes on Isikuandmete subjekt.

03. Teabe kogumine ja kasutamine

Kogume mitut tüüpi infot erinevateks eesmärkideks, et Teenust Teile pakkuda ja parendada.

04. Kogutud andmete tüübid

Isikuandmed

Teenust kasutades võime me paluda Teil anda teavet, mida saab kasutada Teiega kontakteerumiseks või Teie tuvastamiseks (“Isikuandmed”). See teave võib olla näiteks, kuid mitte ainult:

0.1. E-posti aadress

0.2. Ees- ja perekonnanimi

0.3. Telefoninumber

0.4. Aadress, maakond, postiindeks, linn

0.5. Küpsised ja kasutusandmed

Võime Teie Isikuandmeid kasutada, et Teiega kontakteeruda läbi uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjali ning muu info, mis Teile huvi pakkuda võib. Võite mõne või iga suhtlustüübi saamisest loobuda, kui järgite tellimusest loobumise linki.

Kasutusandmed

Võime ka koguda teavet, mida Teie veebilehitseja meile saadab, kui külastate meie Teenust või pääsete Teenusele ligi mobiilseadme kaudu (“Kasutusandmed”).

Need Kasutajaandmed võivad olla Teie arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja tüüp, veebilehitseja versioon, Teie poolt külastatavad meie Teenuse lehed, Teie külastuse aeg ja kuupäev, Teie poolt meie lehtedel veedetud aja pikkus, unikaalsed seadmetuvastajad ja muu diagnostiline teave.

Kui pääsete Teenusele ligi mobiilseadmega, võivad Kasutajaandmed olla Teie kasutatava mobiilseadme tüüp, Teie mobiilseadme unikaalne ID, Teie mobiilseadme IP-aadress, Teie mobiili operatsioonisüsteem, Teie kasutatava mobiilse veebilehitseja tüüp, unikaalsed seadmetuvastajad ja muu diagnostiline teave.

Küpsiste jälgimise andmed

Kasutame küpsiseid ja muid sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida Teie tegevust meie Teenusel ning me hoiame teatud teavet.

Küpsised on failid, milles sisaldub väike osa teavet, mille hulgas võib olla anonüümne unikaalne tuvastaja. Küpsiseid saadab Teie lehitsejale veebileht ning need talletatakse Teie seadmes. Muid jälgimistehnoloogiad (web beacons, tags, scripts) kasutatakse samuti teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie Teenuse parendamiseks ja analüüsimiseks.

Võite lasta enda veebilehitsejal keelduda kõigist küpsistest või anda endale küpsise saatmisest märku. Kui Te küpsistega ei nõustu, ei pruugi Teenuse kõik osad Teile kättesaadavad olla.

Meie kasutatavate Küpsiste näited:

4.1. Seansiküpsised (Session Cookies): kasutame Seansiküpsiseid, et enda Teenust opereerida.

4.2. Eelistuste küpsised (Preference Cookies): kasutame Eelistuste küpsiseid, et jätta meelde Teie eelistused ja erinevad sätted.

4.3. Turvalisusküpsised (Security Cookies): kasutame Turvalisusküpsiseid julgeolekukaalutlustel.

4.4. Reklaamküpsised (Advertising Cookies): Reklaamküpsiseid kasutatakse, et Teile pakkuda reklaame, mis võivad kattuda Teie huvidega.

Muud andmed

Meie Teenust kasutades võime koguda ka järgnevat teavet: sugu, vanus, sünniaeg, sünnikoht, passiandmed, kodakondsus, registrijärgne elukoht ja tegelik elukoht, telefoninumber (töönumber, mobiilinumber), detailid haridusdokumentide kohta, kvalifikatsioon, kutseharidus, töölepingud, konfidentsiaalsuslepped, teave boonuste ja kompensatsiooni kohta, perekonnaseis, pereliikmed, sotsiaalkindlustus (või muu maksumaksja number), kontori asukoht ja muu teave.

05. Andmete kasutamine

Casino10 kasutab erinevatel eesmärkidel järgmiseid andmeid:

0.1. Teenuse pakkumiseks ja ülal pidamiseks;

0.2. Teie teavitamiseks muudatustest meie Teenuses;

0.3. et võimaldada Teil soovi korral meie Teenuse interaktiivsetest võimalustest osa võtta;

0.4. kasutajatuge pakkumiseks;

0.5. Teenuse parendamiseks vajalike analüüside või hinnalise teabe kogumiseks;

0.6. Teenuse kasutamise jälgimiseks;

0.7. tehniliste viperuste leidmiseks, ennetamiseks ja parandamiseks;

0.8. täitmaks muid eesmärke, milleks Te seda pakute;

0.9. et täita meie kohustusi ja jõustada meie õigusi, mis võivad tekkida meie ja Teie vahelistest lepingutest, sh maksete tegemine ja saamine;

0.10. et pakkuda Teile teateid Teie konto ja/või tellimuse kohta, sh teated aegumise ja uuendamise kohta, e-posti juhised jne;

0.11. et pakkuda Teile uudiseid, eripakkumisi ja üldinfot muude toodete, teenuste ja ürituste kohta, mida me pakume ning mis on sarnased neile, mida olete juba ostnud või mille kohta uurinud, v.a juhul, kui olete valinud seda teavet mitte saada;

0.12. muudel eesmärkidel, millest me teavitame, kui te info meile annate;

0.13. muudel eesmärkidel Teie nõusolekul.

06. Andmete säilitamine

Me säilitame Teie Isikuandmeid vaid nii kaua, kuni see on vajalik käesolevas Privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkideks. Me säilitame ja kasutame Teie Isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik õigusnormidest kinnipidamiseks (näiteks, kui me peame Teie andmeid säilitama, et seadust mitte rikkuda), vaidluste lahendamiseks ja meie õiguslepete ja poliitikate jõustamiseks.

07. Andmete ülekandmine

Teie teavet, sealhulgas Isikuandmeid, võib üle kanda ja hoiustada arvutites, mis asuvad väljaspool Teie riiki, maakonda või muud valitsusjurisdiktsiooni ning kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie jurisdiktsiooni seadustest.

Kui Te asute väljaspool Maltat ja otsustate meile andmeid anda, pange tähele, et me kanname andmed, sh Isikuandmed, töötlemiseks üle Maltale.

Kui annate sellele Privaatsuspoliitikale nõusoleku ning jagate meiega eeltoodud andmeid, annate nõusoleku ka sellele ülekandmisele.

Casino10 teeb kõik mõistlikult vajalikud sammud, et tagada, et Teie andmeid käideldakse turvaliselt ja selle Privaatsuspoliitikaga kooskõlas ning et Teie Isikuandmeid ei kanta organisatsioonile või riiki, kui seal puuduvad adekvaatsed meetmed Teie andmete ja muu isikliku teabe turvalisuse tagamiseks.

08. Andmete avaldamine

Me võime avaldada andmeid, mida me kogume või mida Te pakute:

0.1. Avaldamine korrakaitsele.

Teatud juhtudel võime me olla sunnitud avaldama Teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus või selleks teeb kehtiva taotluse avalik võim.

0.2. Äriülekanne.

Kui meie või meie tütarettevõtted on osaks liitumisest, omanikuvahetusest või osa müügist, võidakse Teie Isikuandmed üle kanda.

0.3. Muud juhud. Võime avaldada teie andmeid ka:

0.3.1. enda tütarettevõtetele või partneritele;

0.3.2. meie lepingupooltele, teenusepakkujatele ja muudele kolmandatele osapooltele, keda me enda ettevõtte toetamiseks kasutame;

0.3.3. et täita eesmärki, milleks Te need meile annate;

0.3.4. et kasutada Teie ettevõtte logo meie veebilehel;

0.3.5. muul eesmärgil, millest me oleme teavitanud, kui meile andmed annate;

0.3.6. teie nõusolekul muudel asjaoludel;

0.3.7. kui me usume, et avaldamine on vajalik või mõistlik, et kaitsta Ettevõtte, meie klientide või teiste õigusi, vara või turvalisust.

09. Andmete turvalisus

Teie andmete turvalisus on meile tähtis, kuid pidage meeles, et ükski interneti teel saatmise ega elektroonilisel viisil talletamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüdleme selle poole, et Teie Isikuandmeid käibes vajalikku hoolt järgides kaitsta, ei saa me tagada nende absoluutset turvalisust.

10. Teenusepakkujad

Võime Teenuse hõlbustamiseks, meie nimel pakkumiseks, Teenusega seotud tegevuste tegemiseks või Teenuse kasutuse analüüsimiseks kasutada kolmandatest osapooltest ettevõtteid ja füüsilisi isikuid.

Need kolmandad osapooled saavad juurdepääsu Teie Isikuandmetele vaid meie nõudmisel tehtavate toimingute tegemiseks ning neil ei ole lubatud andmeid avaldada ega muul eesmärgil kasutada.

11. Analüütika

Võime kasutada kolmandatest osapooltest Teenusepakkujaid, et meie Teenust jälgida ja analüüsida.

12. CI/CD-tööriistad

Võime kasutada kolmandatest osapooltest Teenusepakkujaid, et meie Teenuse arendusprotsessi automatiseerida.

13. Reklaamindus

Võime kasutada kolmandatest osapooltest Teenusepakkujaid, et Teile näidata reklaame, et aidata meie Teenust toetada ja ülal pidada.

14. Käitumuslik taasturundus

Võime kasutada taasturundusteenuseid, et pakkuda Teile reklaame kolmandate osapoolte veebilehtedel pärast seda, kui olete meie Teenust külastanud. Meie ja meie kolmandatest osapooltest kauplejad kasutavad küpsiseid, et teavitada, optimeerida ja pakkuda Teie varasemate meie Teenuse külastuste põhjal reklaame.

15. Lingid teistele lehtedele

Meie Teenus võib sisaldada linke teistele lehtedele, mida meie ei halda. Kui klikite kolmanda osapoole lingil, suunatakse Teid kolmanda osapoole lehele. Me soovitame kindlasti tutvuda iga külastatava lehe Privaatsuspoliitikaga.

Meil ei ole kolmandate osapoolte lehtede või teenuste sisu, privaatsuspoliitika või praktika suhtes vastutust.

16. Laste privaatsus

Meie Teenused ei ole mõeldud alla 18 aasta vanustele lastele (“Laps” või “Lapsed”).

Me ei kogu teadlikult alla 18 aastaste Laste isikut tõendavaid andmeid. Kui saate teada, et Laps on andnud meile Isikuandmeid, võtke meiega palun ühendust. Kui saame teada, et oleme Laste Isikuandmeid nende vanema heakskiiduta kogunud, astume sammud, et eemaldada see teave meie serveritest.

17. Viited

Toodud Privaatsuspoliitika on loodud kasutades tasuta veebiäppi PolicyMaker.io, mis genereerib kõrge kvaliteediga juriidilisi dokumente. PolicyMakeri veebipõhine privaatsuspoliitika generaator on lihtsastikasutatav tasuta tööriist, millega saab luuba suurepärase privaatsuspoliitika malli veebilehele, blogile, veebipoele või äpile.

18. Muudatused Privaatsuspoliitikasse

Võime enda Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Teavitame Teid muudatustest postitades lehele uue Privaatsuspoliitika.

Teavitame Teid e-posti ja/või Teenuse märguande teel eelnevalt muudatuse jõustumisest ning uuendame “jõustunud” kuupäeva lehe ülaosas.

Soovitame Teil aeg-ajalt Privaatsuspoliitika uuesti üle kontrollida. Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad nende sellele lehele postitamisega.

19. Võta meiega ühendust

Kui Teil on selle Privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti teel: [email protected].

#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.
Cup
7bitCasino
star star star star star
52 hääled
€100 + 100 FS
Tervitusboonus
Tervitusboonus
€300
33 hääled
Tagatisraha Meetodid
Paysafe CardSkrill
Tervitusboonus
€500 + 200 FS
53 hääled
Tagatisraha Meetodid
Paysafe CardSkrill
Tervitusboonus
€300
52 hääled
Tagatisraha Meetodid
Paysafe CardSkrill