Tingimused

Üldpoliitika ja informatsioon

 • Kasiinoeesti10.com ei ole seadnud sellel veebilehel sisalduva informatsiooni kasutamist ebaseaduslikeks tegevusteks.
 • Selle lehe sisu on ainult uudiste ja meelelahutuse eesmärgil ning seda ei saa pidada mitte mingis mõttes juriidiliseks nõuks.
 • Kasiinoeesti10.com on sõltumatu hasartmängukataloog ja teabeteenus, mis pakub kõige terviklikumat kogemust ja hasartmänguekspertiisi.
 • Kasiinoeesti10.com ei võta nendes materjalides olla võivate vigade eest juriidilist vastutust.
 • Kasiinoeesti10.com kasutajad vastutavad ise mängu, mängukoha või kihlveo seaduslikkuse hindamise eest.
 • Kasiinoeesti10.com ei garanteeri nendes materjalides sisalduva täpsust.
 • Kasiinoeesti10.com ei ole vastutav kahjude eest, mis võivad tekkida nende materjalide kasutamise tulemusel.
 • Selle serveri informatsioon võib muutuda ilma märguandeta ja selleks ei ole Kasiinoeesti10.com kohustust.
 • Kõik siin mainitud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele.
 • Kui sisul puudub märgis “Copy Freely”, on selle veebilehe sisu Kasiinoeesti10.com poolt kaitstud autoriõigustega. Seda luba silmas pidades nõustuvad Kasiinoeesti10.com kasutajad, et nende dokumentide mistahes kopeerimisel peavad säilima kõik autoriõiguste ja omandiõiguste märked.
 • Kasiinoeesti10.com kasutajad ei tohi: kopeerida, edastada või muuta selle lehe sisu mistahes viisil. Pange tähele, et iga toode, tegevus või tehnoloogia selles dokumendis võib olla muude Kasiinoeesti10.com poolt reserveeritud intellektuaalse vara õiguste subjektiks ning neid ei tohi litsentseerida. Kasiinoeesti10.com on TRADEMARK registreeritud kaubamärk.
 • Kasiinoeesti10.com proovib pakkuda täielikku, täpset ja ajakohast informatsiooni.
 • Kui märkate ebatäiuslikku või väära infot, siis palun andke sellest teada e-postile [email protected]
 • Kasiinoeesti10.com jätab endale õiguse keelduda sisu eemaldamast, v.a juhul, kui seda sisu võib pidada vääraks, vulgaarseks, vihkavaks, nilbeks, seksuaalse sunnitlusega, ähvardavaks, diskrimineerivaks, isiku privaatsusesse tungivaks või muul viisil rahvusvahelise õigusega vastuolus olevaks.

Täpsed tingimused

Kasiinoeesti10.com on leht, mida haldab Kasiinoeesti10.com. Ettevõte on registreeritud Eesti.

Lehte Kasiinoeesti10.com külastades ja seda kasutades järgite allpool loetletud tingimusi ja nõustute nendega. Seetõttu soovitame Teil enne veebisaidi kasutamist hoolikalt tutvuda loetletud tingimuste ja meie privaatsuspoliitikaga.

Selle saidiga seotud privaatsuseeskirju ja tingimusi saab igal ajahetkel muuta. Kasutajaid teavitatakse veebisaidil sõnumi kaudu muudatustest eeskirjades ning tingimustes.

Meie tingimused

Pidage meeles asjaolu, et terminite jaotises kasutatud mõiste “meie” viitavab rangelt Kasiinoeesti10.com, mõiste “teie” aga rangelt kasutajale.

Sisu

Kogu sellel veebisaidil kasutatud sisu kuulub meile. Saidil olevate materjalide kopeerimine ja kasutamine ei ole lubatud ja autoriõiguste rikkumine on Inglise seaduste kohaselt karistatav, olgu see teabe esitamine enda omana, selle postitamine ajaveebi või muule saidile, selle kasutamine enda portaalis või foorumis.

Kaebused

Kasiinoeesti10.com toimib koondajana ega vastuta kaebuste eest, mis Teil võivad olla loetletud operaatorite või kasiinode suhtes. Mistahes vaidluste lahendamiseks, mis on seotud teie kogemusega mistahes kasiinodes, võtke ühendust kasiino tugimeeskonnaga ja pöörduge meie vastutava hasartmängujuhendi poole.

Loetletud informatsiooni ja boonuste täpsus

Ei Kasiinoeesti10.com ega ükski kaasatud kolmas osapool ei võta mingit vastutust sellel saidil leiduva teabe ja materjalide täpsuse, õigeaegsuse, toimivuse, täielikkuse ja sobivuse eest. Saidil esitatav teave sõltub subjektiivsusest ja isiklikest arvamustest ning inimlikest eksimustest, seetõttu suhtuge pakutavasse teabesse kriitiliselt.

Oleme uhked omalt poolt mängijatele pakutava teabe täpsuse ja objektiivsuse üle. Siiski soovitame mängijatel enne registreerumist või sissemakseid hoolikalt lugeda sellel saidil olevate boonuste tingimusi.

Viirused

Me ei saa garanteerida, et saidil pole vigu ega viirusi. Seega soovitame oma seadmete kaitsmiseks internetis surfates kasutada viirusetõrjetarkvara. Saiti ei tohi kuritarvitada viiruste, Trooja hobuste või muude kahjulike materjalide tahtlikuks istutamiseks. Selliste tegevuste üritamisel jätame endale õiguse teatada igast rünnakust vajalikule õiguskaitseasutusele vastavalt 1990. aasta Computer Misuse Actile.

Kasiinoeesti10.com-le linkimine

Võite linkida meie saidile, kuid ainult õiglasel ja seaduslikul viisil, mis ei ohusta ega kahjusta meie mainet. Kasiinoeesti10.com jätab endale õiguse vajadusel loobuda igal ajal, ilma ette teatamata linkimisõigusest.

Välislingid

Meie lehe eesmärgi põhjusel on meil palju välislinke. Me ei võta vastutust ega kontrolli nende linkide sisu üle, kuigi need on meie lehtedelt otse kättesaadavad. Kasiinoeesti10.com ei võta mingit vastutust nende saitide sisu või muu sarnase eest. Pidage meeles, et Kasiinoeesti10.com-l puudub otsene juurdepääs sellele sisule ja võimalus muuta nendel linkidel sisalduvat teavet.

Õigusvaidluste korral kohaldatav õigus

Kui peaks tekkima õigusvaidlus Kasiinoeesti10.com bonuse ja kasutajate või ettevõtete vahel, kasutatakse Inglismaa ja Walesi seadust. Mõlemad osapooled nõustuvad kasutama Inglismaa ja Walesi jurisdiktsiooni.

Live chat’i reeglid

Kasutades Kasiinoeesti10.com live chat võimalust, nõustute Te järgmiste tingimustega:

Te ei postita materjali, mis on väär, laimav, ebatäpne, kiuslik, vulgaarne, vihkav, ahistav, nilbe, labane, täiskasvanute materjal või rikub muul viisil rahvusvahelist õigust;

Te ei tohi teha avaldusi, mis on ahistavad, laimavad või kiuslikud live chat’i võõrustajate suhtes;

Te ei tohi teha avaldusi, mis reklaamivad, propageerivad või on muul viisil seotud teiste veebiettevõtetega;

Te ei tohi kasutada Kasiinoeesti10.com  live chat’i, et arutada kabustega seotud teemasid, need teemad kuuluvad lahkamisele /Casino Complaints Service/ Rulesis ja on arutatavad vaid e-posti teel;

Peate pöörama oma kommentaaride vormingule tähelepanu. Me ei eelda perfektset vormistust, kuid pidage meeles põhilisi õigekirjareegleid. Kui tahate midagi rõhutada, siis palun ärge kasutage suuri tähti! Enda mõtete rõhutamiseks on paremaid viise kui “veebis karjumine”.

Nendest reeglitest mitte kinni pidamine võib lõppeda kohese kasutajakonto peatamise ja/või alalise keeluga.